ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o tom, jak s vašimi údaji nakládáme. V souvislosti se svými údaji máte určitá práva, včetně práva odvolat svůj souhlas a práva podávat námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů, profilování (včetně používání uživatelského a obdobného/podobného publika) a přímého marketingu. Svá práva můžete kdykoli uplatnit zasláním e-mailu na adresu dataprotection@mvfglobal.com. Další podrobnosti o tom, jak data zpracováváme, a o svých právech najdete níže.

OBSAH

O NÁS

Survey Compare je značka společnosti Marketing VF Ltd (dále jen „MVF“, „my“, „nás“, „naše“). MVF je společnost registrovaná v Anglii a Walesu (číslo společnosti: 06951544), se sídlem na adrese 1st & 2nd Floors, Wenlock Works, 1A Shepherdess Walk, London, N1 7QE, United Kingdom.

 Pro účely Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) je správcem ve vztahu k vašim údajům společnost MVF. Jsme registrováni jako správce u britského dozorčího orgánu: Úřad komisaře pro informace (ICO) pod registračním číslem Z1995728. Registraci můžete potvrdit zde: www.ico.org.uk

JAK NAŠE STRÁNKY FUNGUJÍ

Naše stránky umožňují lidem vyhledávat on-line průzkumy a jiné příležitosti k výdělku a účastnit se jich.

Službami, které jsou na našich stránkách poskytovány, je propojování lidí s poskytovateli on-line průzkumů (např. společnostmi zabývajícími se průzkumem trhu) a dalších příležitostí k výdělku („poskytovatelé služeb“).

Chcete-li se zúčastnit on-line průzkumů a využít dalších příležitostí k výdělku („nabídek“), musíte absolvovat a potvrdit náš registrační proces (webový formulář). Požádáme vás, abyste zaškrtli políčka a vybrali tak konkrétní nabídky, kterých chcete využít.

Jakmile vyplníte webový formulář, obdržíte e-mail s potvrzením o každé nabídce, kterou jste si výslovně vybrali. E-mail přijde od nás nebo od poskytovatele služeb, kterého jste si výslovně vybrali. Budete vyzváni k potvrzení volby kliknutím na odkaz. Budete-li chtít i nadále nabídky využít, stačí kliknout na odkaz, který vás přesměruje na webové stránky poskytovatele služeb.

Obdržíte od nás také obecný uvítací e-mail.

Jelikož naše služby spočívají ve vyhledávání a informování lidí o nabídkách, budeme vám čas od času také zasílat e-maily o jiných podobných nabídkách (pokud se z odběru takových e-mailů neodhlásíte). Z odběru těchto e-mailů se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení odběru v e-mailu.

Až se dostanete na konec registračního webového formuláře, můžeme vás požádat o souhlas se zasíláním upozornění v prohlížeči prostřednictvím vyskakovacího okna. Pokud tato oznámení povolíte, budete od nás dostávat pravidelné zprávy s našimi nejlepšími nabídkami a dalšími informacemi o každém partnerovi. Všechny naše zprávy obsahují možnost odhlásit se z odběru. Stačí kliknout na nastavení upozornění a vybrat možnosti „Zakázat upozornění“.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK JE SHROMAŽĎUJEME

Kontaktní údaje 

Pokud vyplníte náš webový formulář (jak je popsáno výše), budete požádáni o vyplnění kontaktních údajů jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa a/nebo poštovní směrovací číslo, pohlaví a/nebo datum narození.

Čas od času své webové formuláře měníme, takže vás v nich můžeme požádat o další informace. Z webového formuláře bude vždy zřejmé, jaké informace požadujeme. Navíc požadujeme pouze informace, jež jsou relevantní pro váš požadavek a službu, kterou poskytujeme.

IP adresy

Uukládáme a sdílíme také adresy internetového protokolu (IP), jak je vysvětleno níže. Každý počítač nebo zařízení má IP adresu (jedinečné číslo), která mu umožňuje komunikovat s ostatními počítači a zařízeními přes internet.

Zaznamenávání hovorů

Tyto hovory můžeme monitorovat a/nebo zaznamenávat pro účely kontroly kvality a školení zaměstnanců. Příležitostně můžeme také potřebovat poskytovatelům služeb poskytnout omezený přístup k takovým nahrávkám, abychom mohli vyřešit spory.

Další informace

Kromě toho o vás můžeme získat údaje, pokud:

Nás sami kontaktujete nebo vás my kontaktujeme e-mailem, telefonicky nebo poštou.

Zveřejníte na našich stránkách komentáře, materiály nebo jiný obsah.

SOUBORY COOKIE

Soubory cookie jsou malé textové soubory. Do počítače vám je umísťují webové stránky, které navštívíte. Často se používají za účelem zajištění fungování nebo efektivnějšího fungování webových stránek nebo poskytování určitých informací vlastníkům stránky. V dolní části těchto zásad je tabulka, v níž uvádíme, jaké soubory cookie používáme, a účely, pro které je používáme.

Většina prohlížečů umožňuje většinu souborů cookie do jisté míry spravovat pomocí nastavení prohlížeče. Další informace o souborech cookie, včetně toho, jak zobrazit, který soubor cookie byl nastaven, jak je spravovat a jak je smazat, najdete na www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

Pokud budete chtít deaktivovat sledování prostřednictvím služby Google Analytics na všech webech, postupujte podle pokynů uvedených na http://tools.google.com/dlpage/gaopt

IP ADRESY

IP adresy ukládáme za účelem zastavení nežádoucího provozu (tj. spamu) na našich stránkách. Pokud se například dozvíme, že spam pochází z konkrétní IP adresy (tj. počítače nebo umístění), můžeme tuto IP adresu zablokovat. Čas od času také IP adresy sdílíme s poskytovateli služeb, abychom jim umožnili zjistit, v jaké zemi mají sídlo lidé, kteří se k nám přihlašují.

JAK VAŠE ÚDAJE POUŽÍVÁME

Vaše údaje (popsané výše) používáme následujícími způsoby.

Abyste mohli využívat nabídek, které jste si výslovně vybrali

Až vyplníte webový formulář, jak je vysvětleno výše, obdržíte e-mail s potvrzením o každé nabídce, kterou jste si výslovně vybrali. E-mail přijde od nás nebo od poskytovatele služeb, kterého jste si výslovně vybrali. Budete vyzváni k potvrzení volby kliknutím na odkaz.

Vaše kontaktní údaje a další informace (jak je popsáno výše) předáme také každému poskytovateli služeb, kterého jste si výslovně vybrali, aby vám mohl poslat e-mail týkající se nabídky a potvrdit vaši volbu.

Za účelem zaslání e-mailu o dalších nabídkách – Ale pouze v případě, že jste si neodhlásili odběr takových e-mailů

Pokud prostřednictvím našich služeb vyhledáváte a využíváte nabídek, rádi bychom vám jako stávajícímu uživateli posílali e-maily s podobnými nabídkami („další nabídky“).

Než zprávy začneme zasílat, vždy budete mít možnost se z odběru zpráv odhlásit. Pokud se od odběru odhlásíte, nebudeme zprávy zasílat.

Také vám můžeme zasílat informace o podobných produktech nebo službách poštou – Ale pouze v případě, že jste to neodmítli.

Vždy budete mít možnost se z odběru zpráv odhlásit, a to zasláním e-mailu na adresu dataprotection@mvfglobal.com. Pokud se odhlásíte, nebudeme vám zprávy zasílat.

Chcete-li vytvořit uživatelské a obdobné/podobné publikum

Rádi spolupracujeme s Facebookem, Googlem a dalšími platformami („platformy“), abychom vás mohli kontaktovat s nabídkou reklam na dalšími nabídkami. Rádi také využíváme platformy k oslovení dalších lidí, kteří by rádi využili našich služeb spočívajících ve vyžádání si cenové nabídky.

Děláme to dvěma způsoby. V obou případech se vaše údaje spolu s dalšími údaji používají k vytvoření uživatelského publika a/nebo obdobného/podobného publika. Kdykoli se publikum sdílí s platformou, údaje jsou nejprve hašovány a pseudonymizovány, což znamená, že všechna data v rámci publika, která by mohla určitou osobu identifikovat, jsou nahrazena umělým identifikátorem. Proces je tudíž bezpečný. Navíc nesdílíme více dat, než pro účely vytváření publika nezbytně potřebujeme.

Jak je uvedeno níže, proti této aktivitě můžete kdykoli vznést námitky. Stačí zaslat e-mail na adresu dataprotection@mvfglobal.com.

Příjem dat od poskytovatelů služeb

Poskytovatelé služeb nám mohou údaje čas od času vracet spolu s oznámením, zda jste vy a další účastníci zahájili nebo dokončili průzkumy. Dělají to proto, abychom mohli zlepšit naši marketingovou strategii nebo vyřešit dotaz, který jsme jim poslali. Tyto údaje můžeme používat také k vytváření uživatelského a obdobného/podobného publika, jak je vysvětleno výše.

Spolupráce s dodavateli

Spolupracujeme s řadou dodavatelů, kteří zpracovávají data naším jménem. Patří mezi ně poskytovatelé cloudového úložiště a poskytovatelé e-mailových služeb. S těmito dodavateli máme uzavřeny příslušné smlouvy, které zajistí ochranu a důvěrnost údajů.

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

V závislosti na tom, kterých nabídek využíváte, můžeme vaše údaje předávat i mimo Velkou Británii. Od 1. ledna 2021 již Velká Británie není součástí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“). To znamená, že vaše údaje mohou být předávány mimo prostor Velké Británie do zemí uvnitř EHP nebo do jiné země mimo EHP. Pokud se například chcete zúčastnit nabídky poskytovatele služeb v USA, může být nutné vaše údaje předat do USA.

Přestože Velká Británie již není součástí EHP, budeme vaše údaje i nadále uchovávat se stejnou úrovní ochrany jako v době, kdy jsme byli součástí EHP. To znamená, že při jakémkoli předání vašich údajů mimo Velkou Británii budeme i nadále podnikat kroky k zajištění toho, aby byly chráněny na stejné úrovni, jaká se vztahuje na předávání údajů mimo EHP.

V některých zemích platí rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, což znamená, že jsou považovány za země s odpovídající úrovní ochrany údajů. Údaje budeme nadále předávat pouze těmto zemím a na tomto základě.

Jiné země nemají stejnou úroveň právní ochrany jako země EHP nebo země, kde platí rozhodnutí o přiměřenosti. Pokud vaše údaje předáváme tímto způsobem, podnikneme kroky k tomu, abychom zajistili, že budou chráněny na stejné úrovni jako v EHP. To může zahrnovat například přijetí standardních smluvních doložek EU.

UKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ

Řídíme se zásadami uchovávání údajů, které jasně stanoví, jak dlouho a z jakých důvodů údaje uchováváme.

Vaše údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné pro splnění účelu/účelů, pro které byly shromážděny, tj. jak je stanoveno v těchto zásadách ochrany soukromí.

Například: Pokud jste si neodhlásili odběr našich dalších nabídek, ponecháme si vaše údaje a budeme vám posílat e-maily, a to doby, kdy si po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců naše e-maily nebudete číst. Po uplynutí tohoto období údaje nepoužijeme. Budeme je však hašovat/anonymizovat a uchovávat je po dobu dalších 3 let za účelem dodržování předpisů.

PRÁVNÍ ODŮVODNĚNÍ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví (výše), jakým způsobem vaše údaje používáme. Podle GDPR musí mít správci platný právní základ pro každou aktivitu v rámci zpracování údajů, kterou provádějí. V této části je uveden náš právní základ pro každou aktivitu.

Aktivita Právní základ podle nařízení GDPR Vaše práva

Abyste se mohli účastnit nabídek, které jste si výslovně vybrali

Souhlas

Pro odvolání souhlasu, jak je vysvětleno níže

Používání a sdílení IP adres

Oprávněné zájmy

Máte právo podávat námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů

Za účelem zasílání e-mailů o dalších nabídkách

Oprávněné zájmy*

Pro podání námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů. Máte rovněž právo podávat námitky proti přímému marketingu

Chcete-li vytvořit uživatelské a obdobné/podobné publikum

Oprávněné zájmy

Máte právo podávat námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů

Příjem dat od poskytovatelů služeb

Oprávněné zájmy

Máte právo podávat námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů

*Podle nařízení směrnice (ES) o soukromí a elektronických komunikacích z roku 2003 (PECR) odesíláme takové e-maily na základě stávající zákaznické výjimky (soft opt-in).

V každém případě, kdy jsme identifikovali oprávněné zájmy jako právní základ pro zpracování, jsme provedli posouzení oprávněných zájmů.

VAŠE PRÁVA

Vaše práva určuje země, ve které sídlíte. Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Velké Británii, máte podle GDPR v souvislosti se svými osobními údaji určitá práva. Ve vztahu k našim stránkám a službám, které poskytujeme, jsou tato práva uvedena v tabulce výše. Tato práva a vaše další práva vysvětlíme podrobněji níže.

Právo na přístup – Kdykoli máte právo požádat nás o kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a zkontrolovat, zda je zpracováváme v souladu se zákonem.

Právo na opravu – Pokud osobní údaje, které o vás uchováváme, nejsou přesné nebo aktuální a vyžadují změnu nebo opravu, máte právo na opravu nebo doplnění údajů.

Právo na výmaz – Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz osobních údajů, kterými o vás dispobujeme (např. pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro něž byly získány nebo zpracovávány).

Právo vznést námitky nebo omezit zpracování – Za určitých okolností máte právo vznést námitky proti tomu, abychom vaše osobní údaje zpracovávali. Pokud například zpracováváme vaše údaje na základě našich oprávněných zájmů a neexistují žádné přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad vašimi právy a zájmy.

Právo na přenositelnost údajů – V některých případech máte právo obdržet veškeré osobní údaje, které o vás uchováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo odvolat souhlas – Za omezených okolností, kdy jste poskytli souhlas se shromažďováním, zpracováním a předáváním osobních údajů pro konkrétní účel, máte právo svůj souhlas s tímto konkrétním zpracováním kdykoli odvolat. Toto právo můžete uplatnit v našem Centru preferencí.

Uplatňování vašich práv

Jak je vysvětleno výše, své právo na odvolání souhlasu můžete uplatnit v našem Centru preferencí

Přejete-li si uplatnit jakákoliv další práva podle GDPR, napište nám na adresu dataprotection@mvfglobal.com. Případně nám můžete napsat na výše uvedenou adresu nebo nás informovat, pokud s námi budete telefonovat.

Naším hlavním dozorčím orgánem pro zpracování stanovené v těchto zásadách soukromí je Úřad komisaře Spojeného království pro informace (ICO). Pokud nejste spokojeni s tím, jak vaše údaje zpracováváme, máte právo podat stížnost u ICO.

Pokud máte sídlo mimo Velkou Británii nebo chcete podat stížnost týkající se našich činností mimo Velkou Británii, můžete tak učinit u jiného dozorového úřadu. Seznam příslušných orgánů najdete zde.

PRÁVA NA SOUKROMÍ PLATNÁ V KALIFORNII

Tato část obsahuje další informace o osobních údajích, které shromažďujeme o kalifornských spotřebitelích, a o právech, jež vám poskytuje kalifornský zákon o ochraně osobních údajů spotřebitelů (dálejen „CCPA“). 

V souvislosti se svými údaji máte určitá práva, včetně práva na výmaz svých osobních údajů, a práva vznést námitku proti prodeji vašich osobních údajů třetím stranám. Podrobnosti o osobních údajích, které jsme shromažďovali v posledních 12 měsících, včetně kategorií zdrojů, naleznete v části „Jaké údaje shromažďujeme a jak je shromažďujeme“ výše. Tyto údaje shromažďujeme pro účely uvedené výše v části „Jak vaše údaje používáme“. Tyto údaje sdílíme s kategoriemi třetích stran popsanými v téže části. Osobní údaje, které shromažďujeme, neprodáváme (jak je stanoveno v CCPA). Soubory cookie třetích stran používáme pro naše reklamní účely, jak je popsáno v části Soubory cookie výše a v tabulce níže.

Krom určitých omezení poskytuje CCPA kalifornským spotřebitelům právo vyžádat si více informací o kategoriích nebo konkrétních shromažďovaných osobních údajích, například o tom, jak tyto informace používáme a zveřejňujeme, a vymazat jejich osobní údaje.

Kalifornští spotřebitelé mohou na základě svých práv stanovených CCPA podat žádost a zaslat ji na adresu dataprotection@mvfglobal.com. Váš požadavek ověříme s použitím informací, které jste nám již dříve poskytli, včetně vaší e-mailové adresy.

Přečtěte si prosím naše úplné zásady ochrany osobních údajů pro kalifornské spotřebitele uvedené na adrese zde.

JAK NÁS KONTAKTOVAT

Pokud máte jakékoli otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo jakékoli otázky týkající se ochrany údajů či soukromí obecně, můžete nás kontaktovat na adrese dataprotection@mvfglobal.com.

Můžete nám také napsat na adresu uvedenou výše v části „O nás“.

Náš zástupce v EU

Jelikož již nemáme provozovnu v Evropské unii, jmenovali jsme zástupce se sídlem v Nizozemsku. Níže uvádíme podrobnosti o našem zástupci v EU: Software Vergelijken B.V. se sídlem v Heresingel 4b 9711 ES Groningen, Nizozemsko. 

Pokud máte sídlo v EU a máte jakékoli otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo jakékoli otázky týkající se ochrany údajů či soukromí obecně, můžete kontaktovat našeho zástupce v EU přímo na adrese dataprotection@mvfglobal.com.

SOUBORY COOKIE, KTERÉ POUŽÍVÁME, A ÚČELY, ZA JAKÝMI JE POUŽÍVÁME

Soubor cookie Název Účel

Universal Analytics (Google)

_ga _gali _gat_UA-1036645-1 _gid

Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci využívají naše webové stránky. Informace používáme k sestavování přehledů a k vylepšování. Tyto soubory cookie shromažďují informace anonymně, včetně toho, odkud návštěvníci přišli a které podstránky navštívili. Chcete-li tento typ zpracování odmítnout: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Taboola Retargeting

 

Tyto soubory cookie se používají k přizpůsobení reklam Taboola podle dříve nastavených stránek. Pokud jste například navštívili náš web dříve, mohou se vám zobrazit další reklamy související s daným produktem nebo službami. Taboola je reklamní síť, která zobrazuje sponzorovaný obsah, obvykle jako odkazy pod článkem na hlavních zpravodajských stránkách.

Retargeting platformy Outbrain

 

Tyto soubory cookie se používají k přizpůsobení reklam Outbrain podle dříve prohlížených stránek. Pokud jste například navštívili náš web dříve, mohou se vám zobrazit další reklamy související s daným produktem nebo službami. Outbrain je reklamní síť, která zobrazuje sponzorovaný obsah, obvykle jako odkazy pod článkem na hlavních zpravodajských stránkách.

Retargeting služby Adwords (Google)

 

Tyto soubory cookie se používají k úpravě cílení našich placených kontextových a bannerových reklam tak, aby zobrazovaly reklamní obsah uživatelům, kteří již dříve navštívili naše stránky a/nebo na nich něco dělali, například vyplnili formulář. Neobsahují žádné osobní údaje.

Retargeting společnosti DoubleClick

 

Tyto soubory cookie se používají k úpravě cílení našich bannerových reklam tak, aby zobrazovaly reklamní obsah uživatelům, kteří již dříve navštívili naše stránky a/nebo na nich něco dělali, například vyplnili formulář. Neobsahují žádné osobní údaje.

Sledování konverze platformou Taboola

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují výdaje na reklamní kampaně poskytované serverem Taboola

Sledování konverze platformou Outbrain

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují výdaje na reklamní kampaně poskytované serverem Outbrain.

Yahoo Conversion Tracking

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují výdaje na reklamní kampaně poskytované serverem Yahoo Gemini.

Sledování konverze společností Zemanta

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují výdaje na reklamní kampaně poskytované serverem Zemanta.

Sledování konverze společností Ligatus/LiquidM

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují výdaje na reklamní kampaně poskytované servery Ligatus a LiquidM.

Sledování konverze platformou Plista

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují výdaje na reklamní kampaně poskytované serverem Plista.

Sledování konverze platformou Revcontent

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují výdaje na reklamní kampaně poskytované serverem Revcontent.

Sledování konverze platformou EngageYa

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují výdaje na reklamní kampaně poskytované serverem EngageYa.

Sledování konverze službou Adwords

 

Tyto soubory cookie měří dokončení nějakého úkonu uživatelem na webových stránkách, jako např. vyplnění formuláře. Neobsahují žádné osobní údaje.

Sledování konverze vyhledávačem Bing

Tag UET

Tyto soubory cookie měří dokončení nějakého úkonu uživatelem na webových stránkách, jako např. vyplnění formuláře. Neobsahují žádné osobní údaje.

Sledování konverze společností DoubleClick

 

Tyto soubory cookie měří dokončení nějakého úkonu uživatelem na webových stránkách, jako např. vyplnění formuláře. Neobsahují žádné osobní údaje.

Facebook Pixel

 

Tyto soubory cookie měří konverze z reklam a optimalizují a vytvářejí publikum pro reklamní kampaně v síti Facebook Chcete-li tento typ zpracování odmítnout: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

JavaScript Pixel společnosti Nanigans

 

Tyto soubory cookie měří konverze z reklam a optimalizují reklamní kampaně spravované společností Nanigans. Neobsahují žádné osobní údaje. Chcete-li tento typ zpracování odmítnout: http://www.nanigans.com/privacy-policy/

Twitter Pixel

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují reklamní kampaně zobrazované na síti Twitter. Chcete-li tento typ zpracování odmítnout: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads

LinkedIn Pixel

 

Tyto soubory cookie měří konverze z reklam, optimalizují a vytvářejí publikum pro reklamní kampaně v síti LinkedIn Chcete-li tento typ zpracování odmítnout: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Tag Pinterestu

 

Tyto soubory cookie se používají ke sledování konverzí, optimalizaci a vytváření publika pro oslovení zákazníků v síti Pinterest. Chcete-li tento typ zpracování odmítnout: https://help.pinterest.com/en/articles/personalized-ads-pinterest

Skimlinks

 

Naše webové stránky dostávají zaplacenou provizi z prodeje produktů nebo služeb, o kterých píšeme. V některých případech využíváme třetí strany, aby tato partnerství zprostředkovaly. Chcete-li tento typ zpracování odmítnout: https://skimlinks.com/privacy-policy#users

Společníci Amazonu

 

Tyto soubory cookie sledují návštěvy internetového obchodu Amazon prostřednictvím odkazu na jiných stránkách, za které můžeme získat provizi z případných nákupů.

Adsense

 

AdSense využívá soubory cookie k vylepšování reklamy tím, že např. zobrazuje cílené reklamy a omezuje zobrazování reklamy, kterou uživatel již viděl. Tyto soubory cookie neobsahují žádné osobní identifikační údaje.

VWO

_vwo

Tyto soubory cookie se používají k optimalizaci našich stránek, jelikož provádějí testy a měření konverzí uživatelů. Rovněž se používají ke sledování informací o uživateli při návštěvě webu (např. informací o prohlížeči a zařízení).

HotJar

 

Hotjar využívá soubory cookie a další technologie ke shromažďování informací o chování našich uživatelů (např. kolik času tráví na určité stránce, na jaké odkazy klikají apod.) a o jejich zařízeních (zejména informace o IP adrese, která je uložena v anonymizované podobě, o preferovaném jazykovém nastavení atd.). Díky tomu můžeme lépe pochopit potřeby našich uživatelů a optimalizovat tuto službu a zkušenosti. Hotjar ukládá tyto informace do pseudonymizovaného uživatelského profilu. Společnost Hotjar ani my tyto informace nikdy nepoužijeme k identifikaci jednotlivých uživatelů nebo k jejich přiřazení k dalším údajům o jednotlivých uživatelích. Chcete-li tento typ zpracování odmítnout: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Amazon

 

Amazon využívá soubory cookie, které měří konverze reklam a optimalizují a vytvářejí publikum pro reklamní kampaně přes Amazon DSP. Amazon ukládá tyto informace do pseudonymizovaného uživatelského profilu. Společnost Amazon ani my tyto informace nikdy nepoužijeme k identifikaci jednotlivých uživatelů nebo k jejich přiřazení k dalším údajům o jednotlivých uživatelích.

Optimizely

 

Tyto soubory cookie se používají k optimalizaci našich stránek, jelikož provádějí testy a měření konverzí uživatelů. Rovněž se používají ke sledování informací o uživateli při návštěvě webu (např. informací o prohlížeči a zařízení).

ZMĚNY V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou naší nejnovější verzí a nahrazují veškeré dřívější verze. Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. Níže uvádíme datum poslední aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů.

Poslední revize: Duben 2021