INTEGRITETSMEDDELANDE

Du har vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter, bland annat rätten att motsätta dig hantering baserat på legitima intressen, profilering (inklusive användning av anpassade och likadana/liknande målgrupper) samt direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att skicka e-post till oss på dataprotection@mvfglobal.com. Mer information om hur vår hantering och dina rättigheter följer nedan.

INNEHÅLL

 • Om vår webbplats
 • Så här fungerar vår webbplats
 • Om oss
 • Vad vi inte gör med dina uppgifter
 • Vilka uppgifter vi samlar in och hur
 • Hur vi använder dina uppgifter
 • Cookies
 • Överföring av dina uppgifter
 • Lagring av dina uppgifter
 • Rättsliga grunder
 • Dina rättigheter
 • Kontakta oss
 • Ändringar av detta meddelande
 • OM VÅR WEBBPLATS

  På vår webbplats kan man hitta onlineundersökningar att delta i och andra möjligheter att tjäna pengar.

  Tjänsten som vår webbplats tillhandahåller är att koppla ihop människor med leverantörer av onlineundersökningar (till exempel marknadsundersökningsföretag) och andra möjligheter att tjäna pengar (”tjänsteleverantörer”).

  SÅ HÄR FUNGERAR VÅR WEBBPLATS

  Om du vill delta i onlineundersökningar eller få andra möjligheter att tjäna pengar (”erbjudanden”) ska du fylla i och skicka in vårt registreringsformulär (webbformulär). Du blir uppmanad att markera kryssrutorna för de specifika erbjudanden som du vill delta i.

  När du är har fyllt i webbformuläret får du en e-postbekräftelse för varje erbjudande som du uttryckligen har valt. E-postmeddelandet kommer från oss eller från den tjänsteleverantör du uttryckligen har valt, och där blir du uppmanad att bekräfta ditt val genom att klicka på en länk. Om du fortfarande vill delta i erbjudandet klickar du bara på länken så kommer du till tjänsteleverantörens webbplats.

  Du får även ett allmänt välkomstmeddelande från oss via e-post.

  Eftersom vår tjänst handlar om att hitta erbjudanden och berätta om dem, kommer vi även att skicka e-post till dig om andra liknande erbjudanden emellanåt, såvida du inte frånsäger dig sådana meddelanden. Du kan när som helst sluta att prenumerera på sådana meddelanden genom att klicka på uppsägningslänken i ett e-postmeddelande.

  Vi samarbetar inte med några tjänsteleverantörer förrän vi har upprättat ett juridiskt avtal. Anledningen är att vi vill säkerställa att de behandlar dina uppgifter säkert och konfidentiellt.

  OM OSS

  PanelSok är ett varumärke som tillhör Marketing VF Limited (”MVF”, ”vi”, ”oss”, ”vår”).

  MVF är ett företag som är registrerat i England och Wales (organisationsnummer: 06951544), med sitt säte på Imperial Works, Perren Street, London NW5 3ED, Storbritannien.

  Marketing VF Limited är personuppgiftsansvarigt i enlighet med dataskyddsförordningen (”GDPR”) och är registrerat som personuppgiftsansvarigt hos den brittiska myndigheten Information Commissioner’s Office (ICO) under registreringsnummer Z1995728. Du kan kontrollera vår registrering här: www.ico.org.uk

  VAD VI INTE GÖR MED DINA UPPGIFTER

  Innan vi berättar vilka uppgifter vi samlar in och varför kommer här en förklaring av vad vi definitivt inte gör med dina uppgifter, såvida annat inte tydligt framgår av detta meddelande.

 • Vi delar dem inte med någon annan.
 • Vi använder dem inte för några syften (till exempel för remarketing, användning av uppgifter i flera annonsörers kampanjer, datakombinationer eller omdirigeringar med taggar) såvida det inte sker sammanställt och anonymt med enda syfte att utvärdera genomslagskraften och effektiviteten i våra marknadsföringskampanjer.
 • Vi använder dem inte till att bygga, bifoga till, redigera, påverka eller förstärka användarprofiler, till exempel profiler som är kopplade till någon identifierare för mobila enheter eller andra unika identifierare som identifierar en viss användare, webbläsare, dator eller enhet.
 • Vi överför inte dina data (bland annat anonyma, sammanställda eller härledda data) till marknadsföringsnätverk, annonsbörser, datamäklare eller andra tjänster som är relaterad till reklam eller monetarisering.
 • VILKA UPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH HUR

  Om du fyller i vårt webbformulär (enligt beskrivning ovan) anmodas du ange kontaktuppgifter och annan information såsom namn, e-postadress, postadress, postnummer, kön och/eller födelsedatum.

  Du kan även bli ombedd att ange andra uppgifter eftersom vi emellanåt ändrar våra webbformulär. Det framgår alltid tydligt av webbformuläret vilken information vi efterfrågar, och vi efterfrågar enbart information som är relevant för din begäran och den tjänst vi tillhandahåller.

  Vi sparar och delar även IP-adresser (internetprotokoll) enligt nedanstående beskrivning. Varje dator eller enhet har en IP-adress – ett unikt nummer – som möjliggör kommunikation med andra datorer och enheter via internet.

  Vi kan dessutom samla in uppgifter om dig om du

 • kontaktar oss eller vi kontaktar dig via e-post, telefon eller post
 • publicerar kommentarer, material eller annat innehåll på vår webbplats.
 • HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

  Vi använder dina uppgifter (enligt ovanstående beskrivning) på följande sätt.

  För att göra det möjligt för dig att ta del av erbjudanden som du uttryckligen har valt

  Som beskrivs ovan får du en e-postbekräftelse för varje erbjudande som du uttryckligen har valt när du skickar in vårt webbformulär. E-postmeddelandet kommer från oss eller från den tjänsteleverantör du uttryckligen har valt, och där blir du uppmanad att bekräfta ditt val genom att klicka på en länk.

  Vi förmedlar även dina kontaktuppgifter och annan information (enligt beskrivning ovan) till varje tjänsteleverantör som du uttryckligen har valt för att göra det möjligt för dem att skicka e-post till dig om erbjudandet och bekräfta ditt val.

  Vi sparar IP-adresser för att slippa oönskad trafik (dvs. skräppost) på vår webbplats. Om vi exempelvis upptäcker att det kommer skräppost från en specifik IP-adress (dvs. en dator eller en plats) kan vi blockera den IP-adressen. Från tid till annan delar vi även IP-adresser med tjänsteleverantörer för att göra det möjligt för dem att verifiera i vilket land personer som registrerar sig för vår tjänst är baserade.

  För att skicka e-post till dig om andra erbjudanden – dock inte om du har frånsagt dig sådana e-postmeddelanden

  Om du använder vår tjänst för att hitta och delta i erbjudanden vill vi gärna skicka e-postmeddelanden till dig om liknande erbjudanden eftersom du är befintlig användare (”andra erbjudanden”).

  Du får alltid möjlighet att undanbe dig sådana meddelanden, och vi skickar inte sådana meddelanden om du har frånsagt dig dem.

  För att skapa anpassade och likadana/liknande målgrupper

  Vi samarbetar med Facebook, Google och andra plattformar (”plattformar”) för att nå dig med annonser om andra erbjudanden. Vi använder även plattformar för att nå personer som kanske skulle vilja använda vår tjänst.

  Det gör vi på två sätt. I båda fallen används dina uppgifter tillsammans med andra uppgifter för att skapa en anpassad målgrupp och/eller en likadan/liknande målgrupp. När en målgrupp delas med en plattform sammanblandas och avidentifieras uppgifterna först vilket innebär att alla uppgifter inom målgruppen som skulle kunna identifiera en person ersätts med en artificiell identifierare. Processen är på så sätt säker. Vi delar heller inte fler uppgifter än vad som krävs för att skapa målgruppen.

 • Anpassad målgrupp – En anpassad målgrupp är en lista över befintliga användare av vår tjänst (”befintliga användare”). Ibland delar vi den med plattformar. Som vi beskriver ovan sammanblandas och avidentifieras uppgifterna först. Plattformen använder den här målgruppen för att visa våra befintliga användare annonser för andra erbjudanden.
 • Likadan/liknande målgrupp – En likadan/liknande målgrupp skapas av plattformen. Från tid till annan delar vi en lista över befintliga användare med plattformar. Plattformen använder den här listan för att hitta och skapa liknande profiler – dvs. andra plattformsanvändare som har liknande kännetecken som de befintliga användarna – som våra annonser sedan visas för. Återigen, som vi beskriver ovan sammanblandas och avidentifieras uppgifterna först.
 • Som vi beskriver nedan kan du när som helst motsätta dig sådan aktivitet genom att skicka e-post till oss på dataprotection@mvfglobal.com.

  Ta emot uppgifter från tjänsteleverantörer

  Från tid till annan kan tjänsteleverantörer skicka tillbaka uppgifter till oss tillsammans med en bekräftelse på huruvida du och andra prenumeranter har startat eller slutfört enkäter. De gör detta för att göra det möjligt för oss att förbättra vår marknadsföring. Vi kan även använda sådana uppgifter för att skapa anpassade och likadana/liknande målgrupper, såsom vi beskriver ovan.

  Samarbete med leverantörer

  Vi samarbetar med ett antal leverantörer som bearbetar uppgifter för vår räkning. Dessa omfattar molnlagringsleverantörer och e-posttjänstleverantörer. Vi har tecknat relevanta avtal med sådana leverantörer för att säkerställa att uppgifter är skyddade och behandlas konfidentiellt.

  COOKIES

  Cookies är små textfiler som placeras på din dator när du besöker webbplatser. De används i stor omfattning för att webbplatser ska fungera eller fungera effektivare samt för att förse webbplatsens ägare med information. Sist i denna policy finns en tabell där det framgår vilka cookies vi använder och i vilket syfte vi använder dem.

  Det möjligt att ange hur cookies ska hanteras i inställningarna till de flesta webbläsare. Om du vill veta mer om cookies, inklusive hur du visar vilka cookies som finns på datorn samt hur du hanterar och raderar dem kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

  Om du inte längre vill bli spårad av Google Analytics på några webbplatser går du till http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  ÖVERFÖRING AV DINA UPPGIFTER

  Vi kan komma att överföra dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”).

  Vissa av dessa länder (t.ex. Kanada, Nya Zeeland, USA) omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en), vilket innebär att de bedöms ha tillräckligt hög skyddsnivå för personuppgifter.

  Andra länder har inte samma rättsliga skyddsnivå som länder inom EES eller en adekvat skyddsnivå. Om vi överför dina data på det här sättet vidtar vi åtgärder som säkerställer att de skyddas på samma nivåer som i EES. Det kan exempelvis omfatta att säkerställa att organisationen som tar emot uppgifterna är registrerad inom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (https://www.privacyshield.gov) eller att vi använder EU:s modell för avtalsklausuler (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en).

  LAGRING AV DINA UPPGIFTER

  Vi har en policy för lagring av uppgifter som tydligt anger hur länge vi sparar uppgifter och i vilket syfte.

  Vi sparar enbart dina uppgifter så länge som krävs för att vi ska kunna uppfylla det som syfte som de först samlades in för, dvs. enligt vad som beskrivs i det här meddelandet.

  Om du exempelvis inte har tackat nej till att erhålla andra erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter och skickar e-post till dig. Om du inte har agerat på våra e-postmeddelanden under 6 på varandra följande månader slutar vi skicka meddelanden till dig. Efter denna period använder vi inte uppgifterna men vi sammanblandar/avidentifierar dem och sparar dem ytterligare 3 år för överensstämmelsesyften.

  RÄTTSLIGA GRUNDER

  I det här meddelandet anges (ovan) hur vi använder dina uppgifter. Inom ramen för GDPR måste personuppgiftsansvariga ha en giltig rättslig grund för varje bearbetningsaktivitet de företar sig. Det här avsnittet beskriver vår rättsliga grund för varje aktivitet.

  Aktivitet

  Rättslig grund enligt GDPR

  Dina rättigheter

  För att göra det möjligt för dig att ta del av erbjudanden som du uttryckligen har valt

  Medgivande

  Att dra tillbaka ditt medgivande, enligt beskrivning nedan

  Använda och dela IP-adresser

  Legitima intressen

  Du har rätt att motsätta dig bearbetning baserat på legitima intressen

  För att skicka e-postmeddelanden till dig om andra erbjudanden

  Legitima intressen*

  Att motsätta dig bearbetning baserat på legitima intressen

  Du har även rätt att motsätta dig direktmarknadsföring

  För att skapa anpassade och likadana/liknande målgrupper

  Legitima intressen

  Att motsätta dig bearbetning baserat på legitima intressen

  Ta emot uppgifter från tjänsteleverantörer

  Legitima intressen

  Att motsätta dig bearbetning baserat på legitima intressen

  *Enligt föreskrifterna i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (EG-direktiv) 2003 (PECR) skickar vi sådana e-postmeddelanden baserat på undantaget för befintliga kunder (soft opt-in).

  I varje fall där vi har identifierat legitima intressen som rättslig grund för vår bearbetning har vi gjort en bedömning av de legitima intressena.

  DINA RÄTTIGHETER

  Inom ramen för GDPR har du flera rättigheter. Dessa rättigheter framgår av ovanstående tabell när det gäller vår webbplats och de tjänster vi tillhandahåller. Vi beskriver dessa rättigheter och dina övriga rättigheter vidare nedan.

  Rätt till åtkomst – Du när som helst rätt att be oss om en kopia på de personuppgifter som vi har om dig och att kontrollera att vi behandlar dem rättmätigt.

  Rätt till rättelse – Om personuppgifter som vi har om dig inte är korrekta eller föråldrade och behöver ändras eller korrigeras har du rätt att få dessa uppgifter rättade eller kompletterade.

  Rätt till radering – Under vissa förhållanden har du rätt att begära att personuppgifter vi har om dig ska raderas (t.ex. om uppgifterna inte längre krävs för det syfte som de samlades in eller bearbetades för).

  Rätt till invändning mot eller begränsning av behandling – Under vissa förhållanden har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Det kan exempelvis gälla om vi behandlar dina uppgifter baserat på våra legitima intressen och det inte finns några tvingande rättsliga grunder som åsidosätter dina rättigheter och intressen.

  Rätt till dataportabilitet – I vissa fall har du rätt att erhålla alla personuppgifter som vi har om dig ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format.

  Rätt att återkalla samtycke – Under de begränsade förhållanden där du har gett ditt samtycke till insamling, behandling och överföring av dina personuppgifter för ett särskilt syfte har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för den specifika behandlingen. Du kan utöva den här rättigheten genom att besöka vårt Preference Centre https://preferences.safe-click.net/.

  Utöva dina rättigheter

  Som vi förklarar ovan kan du utöva din rätt att återkalla ditt samtycke genom att besöka vårt Preference Centre https://preferences.safe-click.net/.

  Om du vill utöva några av dina andra rättigheter under GDPR kan du skicka e-post till oss på dataprotection@mvfglobal.com. Alternativt kan du skriva till oss på ovanstående adress eller informera oss om du talar med oss i telefon.

  Vår huvudsakliga tillsynsmyndighet för den behandling som beskrivs i det här meddelandet är brittiska Information Commissioner’s Office (ICO). Om du är missnöjd med vår behandling av dina uppgifter har du rätt att klaga hos ICO.

  Om du är bosatt utanför Storbritannien eller om du vill framföra klagomål på våra aktiviteter utanför Storbritannien kanske du föredrar att framföra klagomålet till en annan tillsynsmyndighet. En lista över relevanta myndigheter finns här http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

  KONTAKTA OSS

  Om du har några frågor om de här meddelandet eller frågor om skydd av uppgifter eller integritet kan du kontakta oss på dataprotection@mvfglobal.com.

  Alternativt kan du skriva till oss på ovanstående adress.

  Cookie

  Namn

  Ändamål

  Universal Analytics (Google)

  _ga

  _gali

  _gat_UA-1036645-1

  _gid

  Dessa cookies samlar information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och göra förbättringar. Cookies-filerna samlar information i anonym form inklusive varifrån besökare har kommit till webbplatsen och vilka sidor de har besökt.

  För att ta bort aktivering: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  Taboola Retargeting

  Dessa cookies används för att skräddarsy Taboola-annonser baserat på en användarens tidigare visningsvanor. Om du till exempel tidigare har besökt vår sida får du se andra annonser som är relaterade till den produkten eller tjänsten. Taboola är ett annonsnätverk som visar sponsrat innehåll, vanligtvis som länkar nedanför artiklar på större nyhetssajter.

  Outbrain Retargeting

  Dessa cookies används för att skräddarsy Outbrain-annonser baserat på en användarens tidigare visningsvanor. Om du till exempel tidigare har besökt vår sida får du se andra annonser som är relaterade till den produkten eller tjänsten. Outbrain är ett annonsnätverk som visar sponsrat innehåll, vanligtvis som länkar nedanför artiklar på större nyhetssajter.

  Adwords Retargeting (Google)

  Dessa cookies används för målgruppsanpassning av vår betalda sök- och displayannonsering för att visa annonser för användare som tidigare har besökt vår webbplats och/eller aktivt gjort något på en sida såsom att fylla i ett formulär. De innehåller ingen personlig information.

  DoubleClick Retargeting

  Dessa cookies används för målgruppsanpassning av vår displayannonsering för att visa annonser för användare som tidigare har besökt vår webbplats och/eller aktivt gjort något på en sida såsom att fylla i ett formulär. De innehåller ingen personlig information.

  Taboola Conversion Tracking

  Dessa cookies mäter annonsomvandling och optimerar kostnaden för annonskampanjer med Taboola.

  Outbrain Conversion Tracking

  Dessa cookies mäter annonsomvandling och optimerar kostnaden för annonskampanjer med Outbrain.

  Yahoo Conversion Tracking

  Dessa cookies mäter annonsomvandling och optimerar kostnaden för annonskampanjer med Yahoo Gemini.

  Zemanta Conversion Tracking

  Dessa cookies mäter annonsomvandling och optimerar kostnaden för annonskampanjer med Zementa.

  Ligatus/LiquidM Conversion Tracking

  Dessa cookies mäter annonsomvandling och optimerar kostnaden för annonskampanjer med Ligatus and LiquidM.

  Plista Conversion Tracking

  Dessa cookies mäter annonsomvandling och optimerar kostnaden för annonskampanjer med Plista.

  Revcontent Conversion Tracking

  Dessa cookies mäter annonsomvandling och optimerar kostnaden för annonskampanjer med Revcontent.

  EngageYa Conversion Tracking

  Dessa cookies mäter annonsomvandling och optimerar kostnaden för annonskampanjer med EngageYa.

  Adwords Conversion Tracking

  Dessa cookies mäter när en användare har slutfört en åtgärd på webbplatsen såsom att fylla i ett formulär. De innehåller ingen personlig information.

  Bing Conversion Tracking

  UET Tag

  Dessa cookies mäter när en användare har slutfört en åtgärd på webbplatsen såsom att fylla i ett formulär. De innehåller ingen personlig information.

  DoubleClick Conversion Tracking

  Dessa cookies mäter när en användare har slutfört en åtgärd på webbplatsen såsom att fylla i ett formulär. De innehåller ingen personlig information.

  Facebook Pixel

  Dessa cookies mäter annonsomvandling, optimerar och bygger upp målgrupper för annonskampanjer med Facebook.

  För att ta bort aktivering: https://www.facebook.com/policies/cookies/

  Nanigans JavaScript Pixel

  Dessa cookies mäter annonsomvandling och optimerar annonskampanjer med Nanigans. De innehåller ingen personlig information.

  För att ta bort aktivering: http://www.nanigans.com/privacy-policy/

  Twitter Pixel

  Dessa cookies mäter annonsomvandling och optimerar kostnaden för annonskampanjer med Twitter.

  För att ta bort aktivering: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads

  LinkedIn Pixel

  Dessa cookies mäter annonsomvandling, optimerar och bygger upp målgrupper för annonskampanjer med LinkedIn.

  För att ta bort aktivering: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

  Pinterest Tag

  Dessa cookies används för att spåra omvandlingar, optimera och bygga upp målgrupper för att nå kunder på Pinterest.

  För att ta bort aktivering: https://help.pinterest.com/en/articles/personalized-ads-pinterest

  Skimlinks

  Vår webbplats tar emot betald provision på försäljning av de produkter och tjänster vi skriver om. I vissa fall använder vi en tredje part för att möjliggöra dessa partnerskap.

  För att ta bort aktivering: https://skimlinks.com/privacy-policy#users

  Amazon Associates

  Dessa cookies spårar referensbesök till Amazon som kan innebära provision för oss på eventuella köp.

  AdSense

  AdSense använder cookies för att förbättra annonseringen genom att exempelvis visa riktade annonser och undvika att visa annonser som användaren redan har sett.

  Dessa cookies innehåller ingen personligt identifierbar information.

  VWO

  _vwo

  Dessa cookies används för att hjälpa oss optimera vår webbplats genom att köra tester och mäta användaromvandlingar. Den används även för att spåra användarinformation vid besök på webbplatsen (till exempel information om webbläsare och enhet).

  HotJar

  Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om våra användares beteende (exempelvis hur mycket tid de tillbringar på vilka sidor, vilka länkar de klickar på osv.) och om deras enheter (särskilt enhetens IP-adress som samlas in och sparas i anonymiserad form, föredragna språkinställningar osv.). Det hjälper oss att bättre förstå våra användares behov och att optimera den här tjänsten och upplevelsen.

  Hotjar sparar den här informationen i en avidentifierad användarprofil. Varken Hotjar eller vi använder någonsin den här informationen för att identifiera individuella användare eller för att koppla samman den med andra uppgifter om en individuell användare.

  För att ta bort aktivering: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

  Optimizely

  Dessa cookies används för att hjälpa oss optimera vår webbplats genom att köra tester och mäta användaromvandlingar. Den används även för att spåra användarinformation vid besök på webbplatsen (till exempel information om webbläsare och enhet).

  ÄNDRINGAR AV DETTA MEDDELANDE

  Vi kan från tid till annan komma att uppdatera det här meddelandet.

  Senaste granskning: 9 november 2018